E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie.

System dostępny na stronie sądu służy do:

    - wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej,

    - elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism
      procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych,

    - uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy,

    - weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzuli wykonalności.


Przejdź na stronę E-Sądu