Mediacje

www.mediacja.gov.pl

www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje

Lista mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

Lista mediatorów w sprawach nieletnich przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

Lista mediatorów w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

 

 

Tydzień Mediacji w Sądzie Rejonowym w Rawiczu w 2018r.

LP.

DATA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIAŁANIE

1.

 

19.10.2018 r.

g. 10.30-12.00

 

Sąd Rejonowy

w Rawiczu

pok. 309

 

Prezes

Sądu Rejonowego w Rawiczu

 

Otwarte spotkanie dla zainteresowanych mediacją z Panią Aldoną Kamińską wpisaną na listę stałych mediatorów
Sądu Okręgowego
w Poznaniu